Studera till Dip. Master Stressolog

Dip. Master Stressolog. Drömmer du om att ta kontroll över ditt liv? Vill hjälpa andra och vara med och bidra till ett bättre arbetsliv? Då är konsultutbildningen Diplomerad Master Stressolog utbildningen för dig!

I en tid då utbrändhet är största enskilda orsaken till långtidssjukskrivning är det viktigare än någonsin att kunna styra över vardagen. Kontroll på tempo, arbetsbelastning, ditt och andras välmående utgör grunden i en stressfri och hållbar utveckling, såväl ekonomisk som mänsklig för dig och dina medmänniskor.

Som Diplomerad Master Stressolog behärskar du stressen. Utbildningen Diplomerad Master Stressolog ger dig en genomgående förståelse för hur och varför vi påverkas av dagens arbetsrelaterade utmaningar och framför allt hur vi bäst hanterar dem. Som Diplomerad Master Stressolog behärskar du viktiga verktyg för att med kritisk realism analysera, tolka och förändra organisationer.

Du behärskar teori och praktik för att verka som konsult och skapa långsiktig hållbar förändring hos dina medmänniskor och i de organisationer du väljer att arbeta med.

Diplomerad Master Stressolog är en heltäckande utbildning med djup förankring i både forskning och empiri. Utbildningen som sträcker sig över sociologi, psykologi och filosofi är den enda i sitt slag i Sverige, ja kanske till och med i världen!

Är du redo att ta steget?

/ Andreas Kjörling – Grundare Stressologutbildningen

KOM IGÅNG