Stressologi – läran om stress

Stressologi betyder läran om stress. Just stress är något som finns i våra liv, och har alltid funnits. Det ska vi vara glada för. Stress i sig är inget dåligt, utan snarare en nedärvd överlevnadsinstinkt som en gång i tiden gjorde att urtidsmänniskan överlevde på savannen.

Under 2016 sjukskrev sig mer än 74000 människor på grund av stressrelaterad psykisk ohälsa. I samband med en underökning vid en stressklinik rapporterades att mer än tre fjärdedelar av de drabbade relaterade till problem kopplade till både privatliv och arbete. En femtedel av de tillfrågade menade att det endast var arbetsrelaterat.

Faktum är att långtidssjukskrivningar har sedan sedan 2010 ökat med hela 80%. Tre femtedelar av alla långtidssjukskrivningar beror av stress enligt stressforskningsinstitutet rapport från 2017. De orsaker, alltså stressorer, som anges vara arbetsrelaterade är kvantitativa krav, emotionella krav och dåligt ledarskap. Mest drabbade är kvinnor, mycket beroende på en snedvriden könsfördelning inom kontaktyrken som i branscherna vård, skola och omsorg.

Bara genom att lära sig mer om stress, att hantera stress och framför allt förebygga stress kan en långsiktig och hållbar livsstil uppnås. Det innefattar livsviktiga saker som att kunna organisera sin vardag, vara strukturerad och ha en tydlig kommunikation utan missförstånd.

Med rätt metoder kan många av problemen undvikas. Verktygen får du på när du läser till Diplomerad Master Stressolog.

Sju punkter som förebygger stress.

  • Lär dig hur och varför vi människor fungerar som vi gör i olika situationer, inte minst när vi blir stressade.
  • Sätt upp små mål, gör en sak i taget och få dem avklarade.
  • Kommunicera med dina kollegor och berätta vad du upplever och känner i olika situationer istället för att försöka förklara hur du tycker att någon annan är, chef eller kollega.
  • Kommunikation är alltid på mottagarens villkor, det betyder att du som kommunicerar också måste vara säker på att det du säger når fram.
  • Uppmuntra varandra och när den inre motivationen.
  • Glöm för allt i världen inte bort återhämtning. Har du mycket att göra på jobbet så se till att du orkar hela vägen. Ett hockeylag har knappast hårdträning kvällen innan en viktigt match. En marathonlöpare börjar inte med att spurta.
  • Ät gott, sov ordentligt och njut av livet.

Andreas Kjörling, sociolog och författare
Ansvarig för stressologutbildningen

KOM IGÅNG