Träffa dina lärare

Här kan du läsa om oss som undervisar på Stressologutbildningen. Vi är alla egna företagare med förankring i näringslivet. Gemensamt har vi att vi alla värnar om den hållbara människan och det sunda företagandet.

Lärare på Stressologutbildningen

Som student ges du alltid en personlig kontakt med vardera lärare för att du på bästa sätt ska kunna tillgodogöra dig så mycket kunskap som bara möjligt. Det här är dina lärare.

Sophie Resare
Jag heter Sophie och har ett förflutet inom besöksnäringen, men sedan flera år tillbaka jobbar jag med hälsoekonomi. Mig träffar du i Stressologutbildningens andra delkurs; Advanced. Där föreläser jag om vad ett långsiktigt proaktivt hälso-arbete i organisationen faktiskt betyder för medarbetarna och organisationens faktiska ekonomiska resultat.

/ Sophie Resare, hälsoekonom och grundare av Epic Living Sweden AB
www.epiclivingsweden.se

 

 

Eduard von Busch
Jag heter Eduard och har flera års erfarenhet från försvarsmakten, där jag förvärvade en rad värdefulla kompetenser. I dags läget arbetar jag som partner på Management Partners. Med dessa kompetenser och närmare trettio års erfarenhet av ledarskap undervisar jag här på Stressologutbildningen. Mig träffar du i Stressologutbildningens andra delkurs; Advanced, där jag undervisar om chefsroller och målstyrande metodik i kombination med ett situationsanpassat och utvecklande ledarskap.

/ Eduard von Busch, ledarskapscoach och författare till boken No blame kultur: Så styr du verksamheten mot ett gemensamt mål, utan att leta efter syndabockar
https://managementpartners.se


Pernilla Säholm Corizza
Jag heter Pernilla och har närmare trettio års erfarenhet av skolvärlden. Jag är oerhört stolt och ödmjukt tacksam för att ha blivit nominerad av mina tidigare medarbetare i kategorin ”Årets chef” 2019 – organisationen Chef. Nu driver jag mitt företag Modigt lärande, coachar och utbildar i bland annat medvetet ledarskap. Mig träffar du i Stressologutbildningens andra delkurs; Advanced, där jag föreläser om psykologisk trygghet och kollegialt lärande.

/ Pernilla Säholm Corizza, ledarskapskonsult
www.modigtlarande.se

 

Andreas Kjörling
Jag heter Andreas och är utbildningsansvarig grundade av Stressologutbildningen.  Jag har en magisterexamen i sociologi, och snart även en kandidatexamen i idéhistoria. Min kun­skap hämtar jag från forsk­ningen där jag intresserar mig främst för sociologi, psykologi, idé­historia och filosofi. Mig träffar du i Stressologutbildningens alla delkurser.

Tillsammans med mina föreläsarkollegor är vi Stressologutbildningen!

/ Andreas Kjörling, fil. mag sociologi

KOM IGÅNG