Personlig feedback

Utbildningen Master Diplomerad Stressolog handlar om att skapa hållbara människor. Därför är det är viktig att alla som läser kursen känner sig delaktiga, sedda och hörda i den utsträckning de så önskar. Det eftersträvar vi genom personlig kontakt och återkoppling.

Till vardera föreläsning följer en eller flera övningsuppgifter. Dessa är främst till för att du som student själv ska kunna reflektera över ditt egna och andras handlande. Det betyder att övningarna blir så personliga som man själv väljer att göra dem. Därför finns det inget krav på att lämna in de gjorda övningarna.

Om du ändå vill ha en personlig feedback går det bra att lämna in via mail. All information som skickas är konfidentiell och stannar helt och hållet mellan student och föreläsare. Frågor kan alltid ställas via mail och besvaras kontinuerligt.

Alla studenter får en personlig återkoppling på sin examinerande uppsats. För den som är ovan vid att skriva uppsats kan även viss handledning erbjudas.

KOM IGÅNG