Föreläsningarna

Det krävs inga förkunskaper för att läsa till Diplomerad Master Stressolog. Föreläsningarna är på svenska, men det förekommer även studiematerial på engelska. Likaså är kurslitteraturen dels på svenska, dels på engelska.

Alla föreläsningarna är inspelade i HD och uppladdade via Vimeo. Det betyder att de håller hög kvalitet i ljud och bild, är helt fria från reklam och kan ses hur många gånger som helst. Du behöver inte själv söka efter dem då de ligger inbäddade i respektive kursdel här på stressolog.se.

I skrivande stund är inga föreläsningar textade. Ambitionen är dock att inom kort även kunna erbjuda textade föreläsningar.

I studiematerialet ingår även filmer som Cognoscenti inte äger rättigheterna till. Dessa visas genom inbäddade Youtube-klipp. Dessa kan således innehålla reklam. Den som vill undvika reklamen kan själv teckna ett premiumkonto på Youtube.

KOM IGÅNG