Stressolog-basic

Kategori:

Beskrivning

Dip. Stressolog – Basic. Delkursen Basic har dig som individ i fokus. Här får du lära dig om hur vi människor fungerar när vi utsätts för stress, hur vi kan hantera stress och hur vi bäst kan förebygga och undvika stressen.

Delkursen Basic består av fem föreläsningar, samt film och extramaterial att titta på. Efter vardera föreläsning finns en eller flera övningsuppgift att göra. Dessa behöver du inte lämna in, men vill du ändå göra det och få feedback kan du självklart göra det.

Den första föreläsningen går i igenom hur samhället förändrats och tar upp:

 • Globalisering
 • Digitalisering
 • Individualisering

I den andra föreläsningen fokuserar vi på individen. Här går vi igenom vad stress innebär i praktiken. Vi tar upp:

 • Kroppens reaktion på stress
 • Hur individen påverkas
 • Hur sömnen påverkas
 • Vad långvarig stress innebär

Den tredje föreläsningen handlar om hur man bäst organiserar sin vardag och sitt arbete. Vi tar bl.a. upp:

 • Att bli organisera
 • Skynda långsamt och lära sig ta pauser
 • Verktyg för att hålla ordning
 • Prioritering
 • Multitasking
 • Smarttelefoner och tillgänglighet

Den fjärde föreläsningen handlar om det som är allra viktigast i våra liv,  nämligen relationer. Vi tar bl.a. upp:

 • Att må bra
 • Återhämtning
 • Mat och motion
 • Meningsfull fritid
 • Att vårda relationer

Den femte föreläsningen om digital arbetsmiljö tar vi bl.a. upp:

 • Fysisk arbetsmiljö
 • Psykosocial arbetsmiljö
 • Kognitiv arbetsmiljö
 • Repetition kring stress
 • Inre och yttre motivation
 • Digital panoptikon (övervakning)
 • Att mäta arbetsmiljö

Examination på hela modulen sker i form av uppsatsskrivning där du ska berätta om vad du lärt dig under de fem föreläsningarna av kursens första modul.

Uppsatsen måste du lämna in och bli godkänd.

ADVANCED MASTER