Dip. Stressolog – Master

Dip. Stressolog – Master. Den tredje delkursen; Master stressolog bygger vidare på de två tidigare delkurserna Basic och Advance. Den här delkuren är det konsultrollen som är i fokus. Här lär du dig om olika sätt att tolka, analysera och förstå den verklighet som möter oss på en arbetsplats.

Detta är en viktig delkurs för dig som framgångsrikt vill verka som konsult, hjälpa andra människor och skapa långsiktig förbättring i arbetslivet.

Delkursen Master är under produktion och kommer bland annat att innehålla:

  • Fenomenologiska perspektiv
  • Ontologiska och epistemologiska perspektiv
  • Kritisk realism
  • Konsultrollen och det coachande samtalet
  • Kritisk evaluering
  • Konflikthantering
  • Fördjupningsarbete
  • Examination
BASIC ADVANCED KOM IGÅNG