Dip. Stressolog – Advanced

Dip. Stressolog – Advanced. Delkursen Advanced har arbetsplatsen i fokus. Här får du lära dig om organisationer, ledarskap och hälsoekonomi – alltså det som sammantaget kallas för organisatorisk stressologi. Med kunskaperna du fick i delkursen Basic, växer nu ett bredare sammanhang fram i form av en stadig grund för den stundande slutkursen Master Stressolog.

Delkursen Advanced är under produktion och kommer att behandla bland annat:

 • Organisationslära
  • Fordism & Taylorism
  • Carnegie-skolan och självstyrande team
  • Lean
  • Scrum
 • HR
  • Strategisk HR
  • HR-transformation
  • Hälsoekonomi
 • Ledarskap
  • Att arbeta och leda på distans
  • Psykologisk trygghet
  • Makt, kontroll & motstånd
 • Examination
BASIC KOM IGÅNG MASTER