Kursplan

DAG 1

 • Samhället förändras.
 • Globalisering
 • Digitalisering
 • Individualisering
 • Förstå hur kroppen fungerar
 • Kroppens reaktion på stress
 • Hur individen påverkas
 • Hur påverkas sömnen
 • Vad långvarig stress innebär
 • Övningsuppgift

DAG 2

 • Bli organiserad och skynda långsamt
 • Lär dig ta pauser
 • Verktyg för att hålla ordning
 • Prioritering
 • Multitasking
 • Smarttelefoner och tillgänglighet
 • Må bra
 • Återhämtning
 • Mat och motion
 • Meningsfull fritid
 • Vårda relationer
 • Övningsuppgift

DAG 3

 • Digital arbetsmiljö
 • Fysisk arbetsmiljö
 • Psykosocial arbetsmiljö
 • Kognitiv arbetsmiljö
 • Inre & yttre motivation
 • Digital panoptikon (övervakning)
 • Att mäta arbetsmiljö
 • Examinationsuppgift (uppsats)