Hållbarhet & värdegrund

Begreppet hållbarhet omfattar enorm mycket. Vem vill inte vara och handla hållbart? I samband med hållbarhet tänker vi ofta på materialval, återvinning, miljö, utsläpp, klimatförändringar och mycket mer. Naturligtvis är det otroligt viktigt, men hållbarhet handlar också om människan. Det handlar om dig, mig och våra medmänniskor.

Vi ska sträva efter ett hållbart samhälle med cirkulär ekonomi, respekt för flora och fauna och den ekologi de tillsammans utgör. Utan hållbara människor i samhället kommer det dessvärre aldrig att bli verklighet. Ett hållbart samhälle byggs på människors goda hälsa, fysisk såväl som psykisk. Ett hållbart samhälle är ett samhälle där alla är välkomna, där alla lever och handlar i respektfull symbios med varandra och med moder jord. Det är här vi finner Cognoscentis värdegrund.

Cognoscentis värdegrund
Cognoscentis värdegrund bygger på arbete för individuell hållbarhet. En förutsättning för individens långsiktiga hållbarhet  är att alla behandlas lika. För Cognoscenti är det därför en självklarhet att alla människor, oavsett kön, ålder, religion, hudfärg och ursprung är lika mycket värda.

En självklarhet som förmedlas med respekt, humanism, kärlek och omtanke.

Varje dag – till alla människor.